Εξειδικευμένη ηπατολογική
  διερεύνηση και θεραπεία

  Γαστρεντερολογική

  διαγνωστική και θεραπευτική
  Ενδοσκοπική
  διαγνωστική κι επεμβατική
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Γαστροσκόπηση
   
  Κολονοσκόπηση
   
  Ορθοσκόπηση/σιγμοειδοσκόπηση
   
  Ενδοσκόπηση λεπτού εντέρου (εντεροσκόπηση)
   
  Βιοψία ήπατος
   
  Βιοψία ηπατικών εστιών
   
  Απολίνωση κιρσών οισοφάγου
   
  Διάταση στενώσεων πεπτικού
   
  Ενδοσκοπικός καυτηριασμός αγγειοδυσπλασιών
   
  Πολυπεκτομή
   
  Ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστροστομίας
   
  Απολίνωση αιμμορροίδων
   
  Ενδοσκοπική αιμόσταση
   
  Ενδοσκοπικός υπέρηχος